SLEX

Print
Description

คุณสมบัติ (Features)
1. ตัวถังหนา แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่นนย้ายง่าย และใช้งานกับพื้นที่แคบๆ ได้สะดวก
2. มีระบบกันสะเทือน เพื่อลดเสียงรบกวน
3. ถ่ายเทความร้อน แก๊สพิษ ไอระเหย ขจัดกลิ่น เขม่าควัน และฝุ่นละออง ฯลฯ
4. สร้างอากาศหมุนเวียน/จ่ายออกซิเจนในพื้นที่จำกัด เช่น อุโมงค์ บ่อบำบัดน้ำเสีย งานขุดท่อใต้ดิน
5. ลดความร้อนแก่ชิ้นงานในการผลิต

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Option)
1. ท่อส่งลม ยืดหยุ่น (Flexible Duct)
2. ถุงเก็บฝุ่น

ข้อควรระวัง
1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้กำหนดให้สวิตซ์เลือกแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) ของพัดลมเพื่อป้องกันการถูกทำลายของมอเตอร์
2. พัดลมควรวางไว้บนพื้นอย่างเหมาะสม
3. สินค้านี้ไม่ได้กันน้ำ ดังนั้นใช้เฉพาะที่ร่มเท่านั้น ขณะใช้งานไม่ควรเคลื่อนย้ายพัดลม
4. ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าช่องลมไม่ถูกปิดกั้น ปิดเครื่องทันทีเมื่อทราบความผิดปกติและแจ้งผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซม
5. ควรวางพัดลมในที่ที่อุณหภูมิปกติไม่เกิน +40c ไม่ควรใช้พัดลมในที่ที่มีความร้อนสูง หรือความชื้นสูง และแก๊สสะสม